Obec Nimpšov

Obec Nimpšov

Oficiální stránky obce

Obec Nimpšov

Svazek obcí pro komunální služby – Třebíč

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

ikonka Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

| Vyvěšeno dne 26. 2. 2019 |

| Sňato dne 26. 2. 2020 |

Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 - schválený

ikonka Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 - schválený

| Vyvěšeno dne 22. 2. 2019 |

| Sňato dne 31. 3. 2020 |

Rozpočet 2019 – schválený

ikonka Rozpočet 2019 – schválený

| Vyvěšeno dne 22. 2. 2019 |

| Sňato dne 31. 3. 2020 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 6. 2. 2019 |

| Sňato dne 21. 2. 2019 |

Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 - návrh

ikonka Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 - návrh

| Vyvěšeno dne 5. 2. 2019 |

| Sňato dne 21. 2. 2019 |

Rozpočet 2019 – návrh

ikonka Rozpočet 2019 – návrh

| Vyvěšeno dne 5. 2. 2019 |

| Sňato dne 21. 2. 2019 |

Služby LPS stomatologické

Služby LPS stomatologické na období od 1.1.2019 do 31.12.2019...

ikonka Leden

ikonka Únor

ikonka Březen

| Vyvěšeno dne 21. 12. 2018 |

| Sňato dne 31. 12. 2019 |

Moravskobudějovický mikroregion

Moravskobudějovický mikroregion - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019

ikonka Moravskobudějovický mikroregion - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019

| Vyvěšeno dne 20. 12. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

U S N E S E N Í

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

ikonka Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

| Vyvěšeno dne 7. 12. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

Rozpočtové opatření č.4-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.4-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.4-2018 příloha

| Vyvěšeno dne 6. 12. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 28. 11. 2018 |

| Sňato dne 7. 12. 2018 |

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nimpšov

| Vyvěšeno dne 22. 10. 2018 |

| Sňato dne 31. 10. 2018 |

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Nimpšov a do Senátu PČR

ikonka Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Nimpšov a do Senátu PČR

| Vyvěšeno dne 20. 9. 2018 |

| Sňato dne 25. 10. 2018 |

ÚZSVM seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1. 8. 2018

ikonka Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

| Vyvěšeno dne 7. 9. 2018 |

| Sňato dne 8. 10. 2018 |

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a ÚP – územní studie Dědice

Městský úřad Moravské Budějovice - odbor životního prostředí

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství.

ikonka Metodická informace

| Vyvěšeno dne 27. 8. 2018 |

| Sňato dne 27. 10. 2018 |

Rozpočtové opatření č.3-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.3-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.3-2018 příloha

| Vyvěšeno dne 25. 8. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 8. 8. 2018 |

| Sňato dne 16. 8. 2018 |

Volby do ZO a do Senátu PČR 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků, minimální počet členů OVK

ikonka Informace o počtu a sídle volebních okrsků

ikonka Minimální počet členů OVK

| Vyvěšeno dne 20. 7. 2018 |

| Sňato dne 7. 10. 2018 |

Krajský úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška

ikonka Veřejná vyhláška - oznámení

| Vyvěšeno dne 2. 7. 2018 |

| Sňato dne 17. 8. 2018 |

O Z N Á M E N Í

o potřebném počtu podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátní listiny

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 15. 6. 2018 |

| Sňato dne 31. 7. 2018 |

Rozpočtové opatření č.2-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.2-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.2-2018 příloha

| Vyvěšeno dne 4. 6. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 23. 5. 2018 |

| Sňato dne 31. 5. 2018 |

Městský úřad Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu

ikonka Veřejná vyhláška

ikonka Příloha Jackov - průtah

| Vyvěšeno dne 21. 5. 2018 |

| Sňato dne 6. 6. 2018 |

Rozpočtové opatření č.1-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.1-2018

ikonka Rozpočtové opatření č.1-2018 příloha

| Vyvěšeno dne 3. 5. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 20. 4. 2018 |

| Sňato dne 30. 5. 2018 |

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nimpšov za rok 2017 - schválený

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 4. 4. 2018 |

| Sňato dne 13. 4. 2018 |

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nimpšov za rok 2017 - návrh

Rozpočtový výhled obce Nimpšov 2019 - 2022 - schválený

ikonka Rozpočtový výhled obce Nimpšov 2019 - 2022 - schválený

| Vyvěšeno dne 8. 3. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

Rozpočet obce Nimpšov 2018 - schválený

ikonka Rozpočet obce Nimpšov 2018 - schválený

| Vyvěšeno dne 8. 3. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2019 |

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

ikonka Výroční zpráva o poskytování informací

| Vyvěšeno dne 28. 2. 2018 |

| Sňato dne 28. 3. 2018 |

Svazek obcí pro komunální služby

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 28. 2. 2018 |

| Sňato dne 9. 3. 2018 |

ÚZSVM seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1. 2. 2018

ikonka Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

| Vyvěšeno dne 15. 2. 2018 |

| Sňato dne 15. 3. 2018 |

Návrh rozpočtu Mbm 2018 a Návrh SVR 2019-2021

ikonka Návrh rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2018

ikonka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021

| Vyvěšeno dne 13. 2. 2018 |

| Sňato dne Do schválení rozpočtu na rok 2018 |

Lesní hospodářská evidence za rok 2017

Hlášení LHE za rok 2017 doručí vlastníci lesů zdejšímu úřadu do 31.3.2018.

ikonka Pokyny pro vyplnění formuláře LHE

ikonka Tiskopis k vyplnění tiskopis LHE za rok 2017

| Vyvěšeno dne 12. 2. 2018 |

| Sňato dne 31. 3. 2018 |

Rozpočet obce Nimpšov 2018 - návrh

ikonka Rozpočet 2018 - návrh

ikonka Rozpočet 2018 příjmy - návrh

ikonka Výkaz FIN 12 - 2017

ikonka Schválený rozpočet 2017

| Vyvěšeno dne 2. 2. 2018 |

| Sňato dne do schválení v ZO |

Rozpočtový výhled 2019 - 2022 - návrh

ikonka Rozpočtový výhled 2019 - 2022 - návrh

| Vyvěšeno dne 2. 2. 2018 |

| Sňato dne do schválení v ZO |

Město Moravské Budějovice stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích ve správním obvodu města Moravské Budějovice

ikonka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

ikonka Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

| Vyvěšeno dne 24. 1. 2018 |

| Sňato dne 9. 2. 2018 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 24. 1. 2018 |

| Sňato dne 2. 2. 2018 |

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II.kolo

ikonka Oznámení o době a místě konání voleb II.kolo

| Vyvěšeno dne 15. 1. 2018 |

| Sňato dne 28. 1. 2018 |

Rozpočtové úpravy

ikonka Rozpočtové úpravy č. 5/2017

ikonka Rozpočtové úpravy č. 5/2017 - příloha

| Vyvěšeno dne 2. 1. 2018 |

| Sňato dne 31.3.2018 |

Služby LPS stomatologické

Služby LPS stomatologické na období od 1.1.2018 do 31.12.2018...

ikonka Leden

ikonka Únor

ikonka Březen

ikonka Duben

ikonka Květen

ikonka Červen

ikonka Červenec

ikonka Srpen

ikonka Září

ikonka Říjen

ikonka Listopad

ikonka Prosinec

| Vyvěšeno dne 27. 12. 2017 |

| Sňato dne 31. 12. 2018 |

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva ze dne 07. 12. 2017

| Vyvěšeno dne 8. 12. 2017 |

| Sňato dne 31. 3. 2018 |

Rozpočtové úpravy

ikonka Rozpočtové úpravy č. 4/2017

ikonka Rozpočtové úpravy č. 4/2017 - příloha

| Vyvěšeno dne 2. 12. 2017 |

| Sňato dne 31.3.2018 |

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta České republiky

ikonka Oznámení o době a místě konání voleb

| Vyvěšeno dne 29. 11. 2017 |

| Sňato dne 26. 1. 2018 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 29. 11. 2017 |

| Sňato dne 7. 12. 2017 |

I N F O R M A C E

o počtu a sídle volebních okrsků v obci Nimpšov

ikonka Informace o počtu a sídle volebních okrsků

| Vyvěšeno dne 1. 11. 2017 |

| Sňato dne 29. 1. 2018 |

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

ikonka Výsledky voleb

| Vyvěšeno dne 23. 10. 2017 |

| Sňato dne 23. 11. 2017 |

Moravskobudějovický mikroregion – smlouvy s poskytovateli sociálních služeb

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ikonka Oznámení o době a místě konání voleb

| Vyvěšeno dne 20. 9. 2017 |

| Sňato dne 22. 10. 2017 |

Rozpočtové úpravy

ikonka Rozpočtové úpravy č. 3/2017

ikonka Rozpočtové úpravy č. 3/2017 - příloha

| Vyvěšeno dne 20. 9. 2017 |

| Sňato dne 31.3.2018 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 12. 9. 2017 |

| Sňato dne 21. 9. 2017 |

ÚZSVM žádost o spolupráci, seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Ministerstvo zemědělství doporučuje zastavit úmyslné těžby lesních porostů do doby, než bude zpracována těžba z kalamit

ikonka Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

| Vyvěšeno dne 8. 9. 2017 |

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Nimpšov

ikonka Informace o počtu a sídle volebních okrsků

| Vyvěšeno dne 11. 8. 2017 |

| Sňato dne 21. 10. 2018 |

Rozpočtové úpravy

ikonka Rozpočtové úpravy č. 2/2017

ikonka Rozpočtové úpravy č. 2/2017 - příloha

| Vyvěšeno dne 2. 8. 2017 |

| Sňato dne 31.3.2018 |

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.

ikonka Poskytnutí informace

| Vyvěšeno dne 18. 7. 2017 |

| Sňato dne 19. 7. 2018 |

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.

ikonka Žádost o poskytnutí informace

| Vyvěšeno dne 14. 7. 2017 |

| Sňato dne 15. 7. 2018 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 30. 6. 2017 |

| Sňato dne 13. 7. 2017 |

Zvěřejnění záměru obce

Zvěřejnění záměru obce prodat část pozemku p. č. 311/1

ikonka Zvěřejnění záměru obce

ikonka Mapa pozemku

| Vyvěšeno dne 29. 6. 2017 |

| Sňato dne 13. 7. 2017 |

Rozpočtové úpravy

ikonka Rozpočtové úpravy č. 1/2017

ikonka Rozpočtové úpravy č. 1/2017 - příloha

| Vyvěšeno dne 22. 6. 2017 |

| Sňato dne 31.3.2018 |

Moravskobudějovický mikroregion - závěrečný účet za rok 2016

ikonka Závěrečný účet za rok 2016

| Vyvěšeno dne 8. 6. 2017 |

| Sňato dne - do schválení závěrečného účtu 2017 |

Moravskobudějovický mikroregion - oznámení zveřejňování povinných dokumentů

ikonka Oznámení zveřejňování povinných dokumentů

| Vyvěšeno dne 8. 6. 2017 |

| Sňato dne 9. 7. 2017 |

Moravskobudějovický mikroregion – návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

ikonka Návrh závěrečného účtu

ikonka Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

| Vyvěšeno dne 10. 5. 2017 |

| Sňato dne 25. 5. 2017 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 26. 4. 2017 |

| Sňato dne 4. 5. 2017 |

Finančí úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 832328/17/2900-11460-304013

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 21. 4. 2017 |

| Sňato dne 30. 5. 2017 |

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - Martin Ambros

ikonka Poskytnutí informace

| Vyvěšeno dne 13. 4. 2017 |

| Sňato dne 14. 4. 2018 |

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - Martin Ambros

ikonka Žádost o poskytnutí informace

| Vyvěšeno dne 24. 3. 2017 |

| Sňato dne 25. 3. 2018 |

Moravskobudějovický mikroregion – schválený rozpočet a rozpočtový výhled

ikonka Schválený rozpočet na rok 2017

ikonka Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019

| Vyvěšeno dne 22. 3. 2017 |

| Sňato dne 22. 3. 2018 |

Závěrečný účet Obce Nimpšov za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nimpšov za rok 2016

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 2. 3. 2017 |

| Sňato dne 9. 3. 2017 |

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

ikonka Výroční zpráva

| Vyvěšeno dne 28. 2. 2017 |

| Sňato dne 28. 2. 2018 |

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Jihlava, zveřejňuje seznam pozemků k 1. 2. 2017, kde jsou vlastníci nedostatečně identifikováni.

ikonka Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

| Vyvěšeno dne 28. 2. 2017 |

| Sňato dne 31. 3. 2017 |

Podkladové materiály VH Svazku obcí pro komunální služby

Návrh závěrečného účtu Obce Nimpšov za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nimpšov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2017

ikonka Schválený rozpočet na rok 2017

| Vyvěšeno dne 10. 2. 2017 |

| Sňato dne 31. 3. 2018 |

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2021

ikonka Rozpočtový výhled 2018 - 2021

| Vyvěšeno dne 9. 2. 2017 |

| Sňato dne 31. 3. 2018 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 1. 2. 2017 |

| Sňato dne 10. 2. 2017 |

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 1. 2. 2017 |

| Sňato dne 17. 2. 2017 |

NÁVRH ROZPOČTU 2017

ikonka Návrh rozpočtu

| Vyvěšeno dne 24. 1. 2017 |

| Sňato dne 9. 2. 2017 |

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2018 - 2021

ikonka Rozpočtový výhled

| Vyvěšeno dne 24. 1. 2017 |

| Sňato dne 9. 2. 2017 |

Moravskobudějovický mikroregion – NÁVRH ROZPOČTU 2017

ikonka Návrh rozpočtu

| Vyvěšeno dne 17. 1. 2017 |

| Sňato dne 3. 2. 2017 |

Služby LPS stomatologické

Služby LPS stomatologické na období od 1.1.2017 do 31.12.2017...

ikonka Leden

ikonka Únor

ikonka Březen

ikonka Duben

ikonka Květen

ikonka Červen

ikonka Červenec

ikonka Srpen

ikonka Září

ikonka Říjen

ikonka Listopad

ikonka Prosinec

| Vyvěšeno dne 19. 12. 2016 |

| Sňato dne 31. 12. 2017 |

U S N E S E N Í č. 8/2016/2 - z veřejného jednání zastupitelstva Obce Nimpšov konaného dne 01. 12. 2016

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017

ikonka Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017

| Vyvěšeno dne 2. 12. 2016 |

| Sňato dne 9. 2. 2017 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov.

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 24. 11. 2016 |

| Sňato dne 1. 12. 2016 |

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA

ikonka Výsledky voleb

| Vyvěšeno dne 10. 10. 2016 |

| Sňato dne 26. 10. 2016 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 29. 9. 2016 |

| Sňato dne 6. 10. 2016 |

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Odkup pozemku pro obec Nimpšov v k. ú. Nimpšov.

ikonka Záměr

| Vyvěšeno dne 21. 9. 2016 |

| Sňato dne 6. 10. 2016 |

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 15. 9. 2016 |

| Sňato dne 9. 10. 2016 |

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Brno

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

ikonka Seznam

| Vyvěšeno dne 7. 9. 2016 |

| Sňato dne 7. 10. 2016 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 22. 8. 2016 |

| Sňato dne 31. 8. 2016 |

Volby do ZK - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 19. 8. 2016 |

| Sňato dne 19. 8. 2016 |

MV ČR – potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv

Smlouva na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

ikonka Potvrzení o uveřejnění

| Vyvěšeno dne 11. 8. 2016 |

| Sňato dne 12. 9. 2016 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 26. 5. 2016 |

| Sňato dne 2. 6. 2016 |

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejná vyhláška - oznamuje zahájení řízení a vyhodnocení vlivů

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 16. 5. 2016 |

| Sňato dne 3. 6. 2016 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 28. 4. 2016 |

| Sňato dne 5. 5. 2016 |

Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam

Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam

ikonka Veřejná vyhláška

ikonka Informační leták

ikonka Informační leták

| Vyvěšeno dne 28. 4. 2016 |

| Sňato dne 1. 6. 2016 |

Moravskobudějovický mikroregion

Závěrečný účet 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

ikonka Závěrečný účet

ikonka Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

| Vyvěšeno dne 22. 4. 2016 |

| Sňato dne 9. 5. 2016 |

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejná vyhláška - oznamuje zahájení řízení o vydání územního plánu Nové Syrovice

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 14. 4. 2016 |

| Sňato dne 25. 5. 2016 |

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 11. 4. 2016 |

| Sňato dne 12. 5. 2016 |

Schválený rozpočet 2016

Schválený rozpočet 2016 - obec Nimpšov

ikonka Schválený rozpočet

| Vyvěšeno dne 18. 3. 2016 |

| Sňato dne 18. 4. 2016 |

P O Z V Á N K A

Na veřejné jednání Zastupitelstva obce Nimpšov

ikonka Pozvánka

| Vyvěšeno dne 11. 3. 2016 |

| Sňato dne 17. 3. 2016 |

Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2015 - obec Nimpšov

ikonka Závěrečný účet

ikonka Hospodaření

ikonka Příloha 1

ikonka Příloha 2

ikonka Příloha 3

ikonka Příloha 4

| Vyvěšeno dne 29. 2. 2016 |

| Sňato dne 16. 3. 2016 |

Moravskobudějovický mikroregion

Návrh rozpočtu na rok 2016

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 17. 2. 2016 |

| Sňato dne 22. 3. 2016 |

Městský úřad Moravské Budějovice - veřejná vyhláška

Zahájení projednávání II. zprávy o uplatňování územního plánu Nimpšov

ikonka Veřejná vyhláška

| Vyvěšeno dne 11. 2. 2016 |

| Sňato dne 13. 3. 2016 |

Městský úřad Moravské Budějovice - zpráva

II. zpráva o uplatňování územního plánu Nimpšov

ikonka Zpráva

| Vyvěšeno dne 11. 2. 2016 |

| Sňato dne 13. 3. 2016 |

OLH

Aktuální mapka s přehledem uspořádání revírů pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře (OLH)...

ikonka OLH

| Vyvěšeno dne 9. 2. 2016 |

| Sňato dne 9. 3. 2016 |

Rozpočet 2016

Rozpočet 2016...

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 2. 2. 2016 |

| Sňato dne 17. 2. 2016 |

Služby LPS stomatologické

Služby LPS stomatologické na období od 1.1.2016 do 31.12.2016...

ikonka Leden

ikonka Únor

ikonka Březen

ikonka Duben

ikonka Květen

ikonka Červen

ikonka Červenec

ikonka Srpen

ikonka Září

ikonka Říjen

ikonka Listopad

ikonka Prosinec

| Vyvěšeno dne 4. 1. 2016 |

| Sňato dne 31. 12. 2016 |

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků....

ikonka SNIV

| Vyvěšeno dne 7. 12. 2015 |

| Sňato dne 7. 1. 2016 |

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška....

ikonka Dražební vyhláška

| Vyvěšeno dne 1. 12. 2015 |

| Sňato dne 1. 1. 2016 |

Odstávky OP a CD

Odstávky OP a CD....

ikonka Odstávky

ikonka Odstávky

| Vyvěšeno dne 26. 11. 2015 |

| Sňato dne 26. 12. 2015 |

Tisková zpráva Finanční správy ČR

Tisková zpráva Finanční správy ČR....

ikonka Pokladny

| Vyvěšeno dne 18. 11. 2015 |

| Sňato dne 18. 12. 2015 |

Placení daně z nemovitých věcí

Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO....

ikonka SIPO

ikonka Daně snadně

| Vyvěšeno dne 15. 11. 2015 |

| Sňato dne 15. 12. 2015 |

OXID UHELNATÝ

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu otrav způsobených oxidem uhelnatým....

ikonka OXID UHELNATÝ

| Vyvěšeno dne 14. 10. 2015 |

| Sňato dne 14. 11. 2015 |

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané, v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce....

ikonka Upozornění

| Vyvěšeno dne 22. 9. 2015 |

| Sňato dne 22. 10. 2015 |

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH...

ikonka Zastupování

ikonka Seznam

| Vyvěšeno dne 3. 9. 2015 |

| Sňato dne 3. 10. 2015 |

Vážení vlastníci lesů a odborní lesní hospodáři

Mimořádně teplé počasí urychlilo vývoj kůrovců...

ikonka Kurovec

ikonka Výzva

ikonka Vlastníci

| Vyvěšeno dne 13. 8. 2015 |

| Sňato dne 13. 9. 2015 |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality...

ikonka Návrh

ikonka Vyhláška

ikonka PZKO

| Vyvěšeno dne 23. 7. 2015 |

| Sňato dne 23. 8. 2015 |

Přehled o množství odpadu

Přehled o množství odpadu...

ikonka Osvědčení

ikonka Přehled

| Vyvěšeno dne 9. 6. 2015 |

| Sňato dne 9. 7. 2015 |

Závěrečný účet

Závěrečný účet za r. 2014 - obec Nimpšov...

ikonka Zav. účet

ikonka Hospodaření

ikonka Příloha 1

ikonka Příloha 2

ikonka Příloha 3

ikonka Příloha 4

| Vyvěšeno dne 8. 6. 2015 |

| Sňato dne 23. 6. 2015 |

Závěrečný účet mikroregionu

Závěrečný účet mikroregionu 2014...

ikonka Zav. účet

| Vyvěšeno dne 2. 6. 2015 |

| Sňato dne 18. 6. 2015 |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení...

ikonka Vyhláška

| Vyvěšeno dne 30. 4. 2015 |

| Sňato dne 30. 5. 2015 |

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ESKO-T...

ikonka Den otevřených dveří

| Vyvěšeno dne 22. 4. 2015 |

| Sňato dne 22. 5. 2015 |

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., upozorňuje...

ikonka Tisková zpráva

| Vyvěšeno dne 22. 4. 2015 |

| Sňato dne 22. 5. 2015 |

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MZE...

ikonka Veřejná vyhláška

ikonka Příloha 1

ikonka Příloha 2

| Vyvěšeno dne 3. 4. 2015 |

| Sňato dne 3. 5. 2015 |

OZNÁMENÍ

Společné jednání o návrhu Územního plánu Nové Syrovice...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 24. 3. 2015 |

| Sňato dne 17. 5. 2015 |

Svazek obcí- SKLÁDKA TKO

Svazek obcí- SKLÁDKA TKO...

ikonka Závěrečný účet

ikonka Rozpočet 2015

ikonka Rozpočtový výhled

| Vyvěšeno dne 1. 3. 2015 |

| Sňato dne 1. 4. 2015 |

LESY - Výkon činnosti

LESY - Výkon činnosti OLH v ORP Moravské Budějovice...

ikonka Lesní správa

| Vyvěšeno dne 1. 3. 2015 |

| Sňato dne 1. 4. 2015 |

Rozpočet 2015

Rozpočet 2015...

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 9. 2. 2015 |

| Sňato dne 9. 3. 2015 |

Rozpočet r. 2015 - návrh

Rozpočet r. 2015 - návrh...

ikonka Rozpočet - návrh

| Vyvěšeno dne 21. 1. 2015 |

| Sňato dne 21. 2. 2015 |

Plán pro zvládání povodňových rizik

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje...

ikonka PR Dunaje

| Vyvěšeno dne 14. 1. 2015 |

| Sňato dne 14. 2. 2015 |

Národní plán povodí Dunaje

Národní plán povodí Dunaje...

ikonka NPPD

| Vyvěšeno dne 8. 1. 2015 |

| Sňato dne 8. 2. 2015 |

Služby LPS stomatologické

Služby LPS stomatologické na období od 1.1.2015 do 31.12.2015...

ikonka Leden

ikonka Únor

ikonka Březen

ikonka Duben

ikonka Květen

ikonka Červen

ikonka Červenec

ikonka Srpen

ikonka Září

ikonka Říjen

ikonka Listopad

ikonka Prosinec

| Vyvěšeno dne 21. 12. 2014 |

| Sňato dne 31. 12. 2015 |

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Posuzování vlivů na životní prostředí...

ikonka Koncepce

| Vyvěšeno dne 11. 12. 2014 |

| Sňato dne 11. 1. 2015 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - MBM

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - MBM...

ikonka Návrh

| Vyvěšeno dne 28. 11. 2014 |

| Sňato dne 15. 12. 2014 |

EON

EON - přerušení dodávky elektřiny...

ikonka EON

| Vyvěšeno dne 17. 11. 2014 |

| Sňato dne 17. 12. 2014 |

Bilanční zpráva

Bilanční zpráva Zastupitelstva obce Nimpšov...

ikonka Bilanční zpráva

| Vyvěšeno dne 5. 11. 2014 |

| Sňato dne 5. 12. 2014 |

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

ikonka Stanovisko

| Vyvěšeno dne 5. 11. 2014 |

| Sňato dne 5. 12. 2014 |

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nimpšov...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 24. 10. 2014 |

| Sňato dne 5. 11. 2014 |

Volby do ZO

Výsledky voleb...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 14. 10. 2014 |

| Sňato dne 14. 11. 2014 |

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

Výkon funkce odborného lesního hospodáře...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 14. 10. 2014 |

| Sňato dne 14. 11. 2014 |

Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů

Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 14. 10. 2014 |

| Sňato dne 14. 11. 2014 |

Informace - volby do ZO

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ, Stanovení minimálního počtu členů...

ikonka Informace

ikonka Min. počet členů

ikonka Konání voleb

| Vyvěšeno dne 11. 8. 2014 |

| Sňato dne 11. 9. 2014 |

Upozornění EON

Upozornění EON...

ikonka Upozornění

| Vyvěšeno dne 22. 7. 2014 |

| Sňato dne 22. 8. 2014 |

Služby LPS stomatologické

Program rozvoje Kraje Vysočina

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí...

ikonka Vysočina

| Vyvěšeno dne 7. 7. 2014 |

| Sňato dne 7. 8. 2014 |

VOLBY DO ZO 2014

VOLBY DO ZO 2014...

ikonka Volby

| Vyvěšeno dne 1. 7. 2014 |

| Sňato dne 1. 8. 2014 |

Závěrečný účet a hospodaření - obec Nimpšov

Závěrečný účet a hospodaření - obec Nimpšov...

ikonka Rozvaha 2013

ikonka Výkaz ZZ

ikonka Výkaz FF

ikonka Příloha k 31. 12. 2013

ikonka Závěrečný účet

ikonka Výsledek přezkoumání

| Vyvěšeno dne 26. 5. 2014 |

| Sňato dne 26. 6. 2014 |

Závěrečný účet a hospodaření svazku obcí

Závěrečný účet a hospodaření svazku obcí...

ikonka Hospodaření

ikonka Závěrečný účet

| Vyvěšeno dne 26. 5. 2014 |

| Sňato dne 26. 6. 2014 |

Strategie rozvoje cykloturistiky

Strategie rozvoje cykloturistiky...

ikonka Cykloturistika

| Vyvěšeno dne 27. 4. 2014 |

| Sňato dne 27. 5. 2014 |

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí...

ikonka MF

ikonka MF leták 1

ikonka MF leták 2

| Vyvěšeno dne 27. 4. 2014 |

| Sňato dne 27. 5. 2014 |

Volby do EP- Nimpšov

Volby do EP - Nimpšov...

ikonka Volby

ikonka Volby do EP

ikonka Výsledky voleb do EP

| Vyvěšeno dne 1. 4. 2014 |

| Sňato dne 1. 6. 2014 |

Rozpočet + Výhled

Rozpočet, výhled...

ikonka Rozpočet

ikonka Výhled

| Vyvěšeno dne 6. 2. 2014 |

| Sňato dne 6. 3. 2014 |

Svazek obcí - SKLÁDKA TKO

Svazek obcí - SKLÁDKA TKO (závěrečný účet 2013, návrh rozpočtu 2014, střednědobý rozpočtový výhled, návrhy volebního řádu , zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)

ikonka 1

ikonka 2

ikonka 3

ikonka 4

ikonka 5

| Vyvěšeno dne 3. 3. 2014 |

| Sňato dne 3. 4. 2014 |

Rozpočet 2014

Rozpočet 2014...

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 20. 1. 2014 |

| Sňato dne 20. 2. 2014 |

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy...

ikonka Nařízení

| Vyvěšeno dne 20. 1. 2014 |

| Sňato dne 20. 2. 2014 |

Moravskobudějovický mikroregion

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014...

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 10. 10. 2013 |

| Sňato dne 28. 10. 2013 |

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky...

ikonka Volby

| Vyvěšeno dne 27. 9. 2013 |

| Sňato dne 27. 10. 2013 |

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI NIMPŠOV...

ikonka Volby

| Vyvěšeno dne 16. 9. 2013 |

| Sňato dne 16. 10. 2013 |

EON oznámení

Oznámení o přerušení dodávky...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 6. 8. 2013 |

| Sňato dne 21. 8. 2013 |

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy...

ikonka Nařízení

| Vyvěšeno dne 10. 6. 2013 |

| Sňato dne 10. 7. 2013 |

Pomoc prostřednictvím Charity

Pomoc prostřednictvím Charity...

ikonka Pomoc

| Vyvěšeno dne 10. 6. 2013 |

| Sňato dne 10. 7. 2013 |

UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚDICE

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚDICE...

ikonka Zpráva 1

ikonka Zpráva 2

| Vyvěšeno dne 28. 5. 2013 |

| Sňato dne 28. 6. 2013 |

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013...

ikonka Daň

| Vyvěšeno dne 23. 4. 2013 |

| Sňato dne 23. 5. 2013 |

Závěrečný účet mikroregionu

Závěrečný účet mikroregionu...

ikonka ZÚ 1

ikonka ZÚ 2

ikonka ZÚ 3

ikonka ZÚ 4

ikonka ZÚ 5

ikonka ZÚ 6

ikonka ZÚ 7

| Vyvěšeno dne 21. 3. 2013 |

| Sňato dne 6. 4. 2013 |

SKLÁDKA TKO

SKLÁDKA TKO...

ikonka Návrh rozpočtu 2013

ikonka Závěrečný účet 2012

ikonka Výhled

| Vyvěšeno dne 26. 2. 2013 |

| Sňato dne 26. 3. 2013 |

Rozpočet

Rozpočet r. 2013...

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 8. 2. 2013 |

| Sňato dne 8. 3. 2013 |

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad...

ikonka Rozhodnutí

ikonka Situace

| Vyvěšeno dne 26. 1. 2013 |

| Sňato dne 26. 2. 2013 |

Výhled 2014 - 2017

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NIMPŠOV...

ikonka Výhled

| Vyvěšeno dne 17. 1. 2013 |

| Sňato dne 7. 2. 2013 |

OZNÁMENÍ – II. kolo volby prezidenta ČR

OZNÁMENÍ – II. kolo volby prezidenta ČR...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 15. 1. 2013 |

| Sňato dne 15. 2. 2013 |

Daň z nemovitostí 2013, Novela stavebního zákona

Daň z nemovitostí 2013...

Novela stavebního zákona 2013...

ikonka Daň z nemovitosti

ikonka Plakát 1

ikonka Plakát 2

ikonka Plakát 3

ikonka Stavební zákon

| Vyvěšeno dne 7. 1. 2013 |

| Sňato dne 7. 2. 2013 |

OZNÁMENÍ

Zahájení územního řízení...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 22. 12. 2012 |

| Sňato dne 22. 1. 2013 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta České republiky...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 12. 12. 2012 |

| Sňato dne 31. 12. 2012 |

NÁVRH ROZPOČTU M.B.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013, Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015

ikonka Rozpočet 2013

ikonka Rozpočet 2014-2015

| Vyvěšeno dne 12. 11. 2012 |

| Sňato dne 30. 11. 2012 |

OZV 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012...

ikonka OZV

| Vyvěšeno dne 12. 11. 2012 |

| Sňato dne 27. 11. 2012 |

INFORMACE

INFORMACI O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI NIMPŠOV...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 9. 11. 2012 |

| Sňato dne 9. 12. 2012 |

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina...

ikonka Vyhláška

| Vyvěšeno dne 13. 10. 2012 |

| Sňato dne 13. 11. 2012 |

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 21. 9. 2012 |

| Sňato dne 19. 10. 2012 |

Varování hejtmana Kraje Vysočina

Varování hejtmana Kraje Vysočina před konzumací nebezpečného alkoholu...

ikonka Varování

| Vyvěšeno dne 13. 9. 2012 |

| Sňato dne 28. 9. 2012 |

EON Upozornění

Upozornění vlastníkům či uživatelům...

ikonka EON

| Vyvěšeno dne 13. 9. 2012 |

| Sňato dne 28. 9. 2012 |

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky el. energie...

ikonka Přerušení dodávky

| Vyvěšeno dne 12. 9. 2012 |

| Sňato dne 27. 9. 2012 |

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy...

ikonka Nařízení

| Vyvěšeno dne 28. 8. 2012 |

| Sňato dne 12. 9. 2012 |

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI NIMPŠOV...

ikonka Informace

| Vyvěšeno dne 17. 8. 2012 |

| Sňato dne 1. 9. 2012 |

Zubní pohotovost

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace...

ikonka Lspp

ikonka Služby

| Vyvěšeno dne 30. 6. 2012 |

| Sňato dne 30. 7. 2012 |

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011...

ikonka Závěrečný účet

ikonka Zpráva o přezkoumání

| Vyvěšeno dne 6. 6. 2012 |

| Sňato dne 22. 6. 2012 |

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nimpšov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nimpšov...

ikonka Územní plán

| Vyvěšeno dne 1. 6. 2012 |

| Sňato dne 18. 6. 2012 |

Závěrečný účet mikroregionu

Závěrečný účet mikroregionu a zpráva o přezkoumání...

ikonka Závěrečný účet

ikonka Zpráva o přezkoumání

| Vyvěšeno dne 1. 6. 2012 |

| Sňato dne 18. 6. 2012 |

Centrum hygienických laboratoří

Rádi bychom občany Vaší obce i Vás informovali o akci, kterou připravil Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava na měsíce duben, květen a červen 2012...

ikonka COV

ikonka Dusičnany

ikonka Vyšetření vody

| Vyvěšeno dne 2. 5. 2012 |

| Sňato dne 17. 5. 2012 |

Finanční úřad v MB

Finanční úřad v Moravských Budějovicích. Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona...

ikonka Finanční úřad

| Vyvěšeno dne 7. 4. 2012 |

| Sňato dne 22. 4. 2012 |

Informace o vydání nového OP a 1.OP

Informace o vydání nového OP a 1.OP...

ikonka OP

ikonka OP - info

| Vyvěšeno dne 6. 4. 2012 |

| Sňato dne 21. 4. 2012 |

Aktualizace územního rozvoje

Aktualizace územního rozvoje Kraje Vysočina...

ikonka Územní rozvoj

| Vyvěšeno dne 4. 4. 2012 |

| Sňato dne 19. 4. 2012 |

Valná hromada "Skládka TKO" 2012

Valná hromada svazku obcí "Skládka TKO"...

ikonka Návrh rozpočtu 2012

ikonka Střednědobý rozpočtový výhled

ikonka Závěrečný účet 2011

| Vyvěšeno dne 15. 3. 2012 |

| Sňato dne 15. 4. 2012 |

Rozpočet 2012

Rozpočet 2012...

ikonka Rozpočet 2012

| Vyvěšeno dne 13. 2. 2012 |

| Sňato dne 1. 3. 2012 |

Výhled 2013 - 2015

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NIMPŠOV...

ikonka Výhled

| Vyvěšeno dne 10. 2. 2012 |

| Sňato dne 1. 3. 2012 |

Moravskobudějovický mikroregion

Moravskobudějovický mikroregion - Návrh rozpočtu na rok 2012...

ikonka Mikroregion

| Vyvěšeno dne 12. 11. 2011 |

| Sňato dne 30. 11. 2011 |

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...

ikonka Zpráva o přezkoumání

ikonka Závěrečný účet za r. 2010

| Vyvěšeno dne 10. 6. 2011 |

| Sňato dne 30. 6. 2011 |

Zpráva o přezkoumání

Zprávu o přezkoumání mikroregionu a Závěrečný účet mikroregionu 2010...

ikonka Zpráva o přezkoumání

ikonka Závěrečný účet

| Vyvěšeno dne 4. 5. 2011 |

| Sňato dne 20. 5. 2011 |

Sčítání lidu

ikonka Oznámení

ikonka Nimpsov

| Vyvěšeno dne 9. 3. 2011 |

| Sňato dne 9. 4. 2011 |

Přerušení energie

Oznámení o přerušení energie...

ikonka Oznámení

| Vyvěšeno dne 9. 3. 2011 |

| Sňato dne 9. 4. 2011 |

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad - Přerov

ikonka Dražba

| Vyvěšeno dne 23. 2. 2011 |

| Sňato dne 23. 3. 2011 |

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření TKO...

ikonka Výsledek hospodaření

| Vyvěšeno dne 23. 2. 2011 |

| Sňato dne 23. 3. 2011 |

Skládka TKO

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2010, Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2011, Střednědobý investiční plán pro roky 2011-2015

ikonka Skládka TKO

| Vyvěšeno dne 23. 2. 2011 |

| Sňato dne 23. 3. 2011 |

Rozpočet 2011

Návrh rozpočtu 2011 Obec Nimpšov

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 9. 2. 2011 |

| Sňato dne 9. 3. 2011 |

Moravskobudějovický mikroregion - rozpočet

Návrh rozpočtu 2011....

ikonka Rozpočet

| Vyvěšeno dne 6. 12. 2010 |

| Sňato dne 23. 12. 2010 |

USNESENÍ

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nimpšov....

ikonka Usnesení

| Vyvěšeno dne 9. 11. 2010 |

| Sňato dne 25. 11. 2010 |

Výsledky voleb do ZO

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE NIMPŠOV ....

ikonka Volby do ZO

| Vyvěšeno dne 18. 10. 2010 |

| Sňato dne 18. 11. 2010 |

Volby do ZO

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE NIMPŠOV KONANÉ ....

ikonka Volby ZO

| Vyvěšeno dne 5. 9. 2010 |

| Sňato dne 20. 10. 2010 |